Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (10.12.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ
YASA
7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ekli Krokide Gösterilen Listenin Sınır ve Koordinatları İle Alanın “Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Belirlenmesine Dair Karar (Karar No: 6488)
–– 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Sözleşmesiz Verilebilecek Mal veya Hizmetin Nakit Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6489)
–– 2023 Yılında Tarım Sigortaları Havuzu Kapsamına Girecek Riskler, İşler ve Bölgeler ile Prim Baz Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6490)
–– MER21 Afrodisias Antik Kenti, Köserelik Adası, Tisan ve Yeşilovacık Mevkii Uçlarında Bulunan Doğal Sit Alanın Koruma Durumu Sonucunda Belirli Alanların Hassas Korunması Gereken Alanlar Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin Karar Mersin İli Silifke İlçesi (Karar No:6491)
–– Van İli Tuşba İlçesi Uçlarında Bulunan Toprakkale Tabiat Sit Alanının Koruma Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Sınırları ve Koordinatları Olan Alanın Kesin Olarak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine Dair Karar Korumalı (Karar Sayısı: 6492)
–– Sınırlar İçerisindeki Yassıca, Şeytan, Göcek, Hacıhalil Adaları ve Çevresindeki (4. Bölge) Doğal Sit Alanlarının Savunma Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Belirli Alanların Kesin Korunması Gereken Hassas Alanlar Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin Karar Muğla İli, Dalaman ve Fethiye İlçeleri ( Karar Sayısı: 6493)
–– Muğla İli Datça İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kızlan, Emecik, Reşadiye, Karaköy Mahalleleri Doğal Sit Alanlarının Savunma Durumunun Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Belediye Başkanlığına Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin Karar Kesin Korunması Gereken Hassas Alan Olarak Sınır ve Koordinatlar (Karar Sayısı: 6494)
–– Bencik Koyu Savunma Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine Dair Karar Muğla İli Datça İlçesi (Karar No:6495)
–– Siirt İli, Merkez İlçe, Demirkaya Köyü, Akarsu Köyü Halkının Ilısu Barajında ​​Kalan Söz konusu Yerleşim Nedeniyle Ekli Kroki İle Listede Hudut ve Koordinatları Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesine İlişkin Karar Havza (Karar No: 6496)
–– 22/3/2022 tarihli ve 5347 sayılı İsmatullah Halozai İsimli Kişinin Türkiye’de Malvarlığının Dondurulmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Kararın Yürürlüğüne İlişkin Karar (Karar No: 6497)
–– Ek-I Listede Yer Alan Fakültelerin Kurulmasına, Ek-II Listede Yer Alan Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılmasına ve Ek-III Sayılı Listede Yer Alan Fakültelerin İsimlerinin Değiştirilmesine Dair Karar (Karar No: 6498) )
–– 6306 Sayılı Ankara İli Kalecik İlçesi Sınırları İçindeki Afet Riski Altındaki Yerlerin Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Özel Mülkiyet Taşınmazlarının Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 6499)
–– Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce 400 kV Tarsus OSB Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Tezli Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 6500)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına İlişkin Kararlar (Karar sayısı: 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510)
RANDEVU KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalara İlişkin Kararlar (Karar: 2022/637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655) , 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663)
DÜZENLEMELER
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar No: 6511)
–– Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeliği (Karar sayısı: 6512)
–– Yabancı Silahlı Kuvvetlere Ait Gemilerin Türkiye İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar No:6513)
–– Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Disiplin Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin İptal Edilmesine Dair Yönetmelik
–– Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10’uncu Unsurunda Mali Sınırların Artırılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/36)
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu